Sơn đánh dấu chữ

Sơn kẻ vạch đánh dấu chữ Mục đích của việc sơn đánh dấu chữ trên đường giao thông nhằm thông tin hướng dẫn, điều chỉnh, hoặc cảnh báo cho người […]

Đánh dấu theo chiều dọc

Sơn kẻ vạch đánh dấu theo chiều dọc Các dấu hiệu dọc được đặt dọc theo hướng giao thông trên mặt đường, với mục đích chỉ ra cho người lái […]

Đánh dấu vị trí nguy hiểm

Sơn kẻ vạch đánh dấu vị trí nguy hiểm Bất cứ nơi nào có sự thay đổi về chiều rộng của đường, hoặc bất kỳ vị trí nguy hiểm nào trên […]

Đánh dấu bãi đậu xe

Sơn kẻ vạch đánh dấu bãi đậu xe Việc sơn kẻ vạch đánh dấu chỗ đậu đỗ xe trên đường đô thị khuyến khích sử dụng bãi đỗ xe hiệu […]

Đánh dấu đối tượng

Sơn kẻ vạch đánh dấu đối tựng Các vật cản vật lý trong một đoạn đường như đảo giao thông hoặc vật cản gần đường như cột báo hiệu, bến […]