Sơn đánh dấu chữ

Sơn đánh dấu chữ

Sơn đánh dấu chữ

Sơn kẻ vạch đánh dấu chữ

Mục đích của việc sơn đánh dấu chữ trên đường giao thông nhằm thông tin hướng dẫn, điều chỉnh, hoặc cảnh báo cho người đi đường. Hoặc cũng có thể được chuyển tải bằng cách ghi thông điệp  trên mặt đường. Các ký tự sơn đánh dấu chữ  thường là chữ in hoa.

Tham khảo thêm: Sơn đánh dấu theo chiều ngang đường

CÔNG TY DELTA VIỆT NAM

Nhà máy sản xuất: Lô CN2, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

Website: https://sonvachkeduong.com

Hotline: 0989 130 668

Email:  sonvachke@gmail.com